Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO LITURGIA.PL
Z DNIA 28 WRZEŚNIA 2021

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Niniejsza polityka prywatności Sklepu internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Usługobiorców lub Klientów Sklepu internetowego.
1.2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest FUNDACJA DOMINIKAŃSKI OŚRODEK LITURGICZNY wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000035403, sąd rejestrowy przechowujący dokumentację fundacji: Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności: ul. Stolarska 6 lok. 30, 31-043 Kraków i adres do doręczeń: jw., NIP: 6762419775, REGON: 121200337, adres poczty elektronicznej: sklep@liturgia.pl, numer telefonu: 124466770 - zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu internetowego i Sprzedawcą.
1.3. Dane osobowe Usługobiorcy i Klienta są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2017 poz. 1219, ze zm.) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
1.4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
1.5. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się dużą literą (np. Sprzedawca, Sklep internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu internetowego dostępnym na stronach Sklepu internetowego.


2. CEL, PODSTAWY, CZAS PRZETWARZANIA DANYCH
2.1. Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez Usługobiorcę lub Klienta w Sklepie internetowym. Przykładowo, jeżeli Klient w trakcie składania Zamówienia wybierze odbiór osobisty zamiast przesyłki kurierskiej, to jego dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży, ale nie będą już udostępniane przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
2.2. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek konsekwencją niepodania wskazanych w na stronie Sklepu internetowego oraz w Regulaminie Sklepu internetowego danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej może być niezrealizowanie Umowy.
2.3. Cele, podstawy oraz czas przetwarzania danych osobowych Usługobiorców lub Klientów przez Administratora:
2.3.1. Zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej (np. Konto) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dane będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia możliwych roszczeń związanych z zawarciem umowy sprzedaży.
2.3.2. Marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dane będą przetwarzane do czasu zakończenia usługi przesyłania informacji handlowej przez Administratora.
2.3.3. Realizacja postępowania reklamacyjnego na podstawie art. 6 pkt 1 lit. b RODO. Dane będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia możliwych roszczeń związanych z zawarciem umowy sprzedaży.
2.4. Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu internetowego:
2.4.1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
2.4.2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.
2.4.3. Dostęp do Państwa danych posiadają podmioty, z którymi Administrator współpracuje, np. biura księgowe, agencje marketingowe, na podstawie umów o powierzenie danych oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.
2.5. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Usługobiorców lub Klientów korzystających ze Sklepu internetowego: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy) oraz hasło. W wypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta. Zakres danych zbieranych każdorazowo przez Administratora potrzebnych do realizacji określonych w punkcie 2.3. celów jest zawsze adekwatny do tych celów. Administrator zbiera wyłącznie dane rzeczywiście konieczne do realizacji celów.
2.6. Podanie danych osobowych, o których mowa w punkcie powyżej może być niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej w Sklepie Internetowym. Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest uprzednio w Regulaminie Sklepu internetowego.


3. COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE
3.1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Sklep internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie
3.2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu internetowego w następujących celach:
3.2.1. Identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Sklepie internetowym i pokazywania, że są zalogowani.
3.2.2. Zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia.
3.2.3. Zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu internetowego.
3.2.4. Dostosowywania zawartości strony Sklepu internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu internetowego.
3.2.5. Prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu internetowego.
3.3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania Zamówienia).
3.4. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.
3.5. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):
3.5.1. w przeglądarce Chrome;
3.5.2. w przeglądarce Firefox;
3.5.3. w przęglądarce Internet Explorer;
3.5.4. w przeglądarce Opera;
3.5.5. w przeglądarce Safari;
3.5.6. w przeglądarce Microsoft Edge.
3.6. Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze Sklepu internetowego (adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Sklepu internetowego. Dane te nie są ujawniane osobom trzecim.


4. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH, ICH POPRAWIANIA ORAZ PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI
4.1. Każdej osobie przysługuje prawo do dostępu i kontroli przetwarzanych danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do:
4.1.1. Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii.
4.1.2. Prawo do sprostowania (poprawiania swoich danych).
4.1.3. Prawo do usunięcia danych.
4.1.4. Prawo do ograniczenia danych.
4.1.5. Prawo do sprzeciwu.
4.1.6. Prawo do przenoszenia danych.
Usługobiorca lub Klient może zrealizować swoje prawo na podstawie obowiązujących przepisów, kontaktując się z Administratorem mailowo na adres sklep@liturgia.pl.
4.2. W przypadku udzielenia przez Usługobiorcę lub Klienta zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora zgoda może być odwołana w każdym czasie. Usługobiorca lub Klient w każdej chwili może cofnąć udzieloną zgodę w zakładce „Twoje konto”. Alternatywnie można odpowiednio: skorzystać z linku znajdującego się w treści każdej wysyłanej wiadomości lub wysłać sms o treści „rezygnacja” na numer telefonu +48 662180918 (opłata jak za zwykły sms).
4.3. Jeżeli Klient uważa, że jego dane przetwarzane są niezgodnie z prawem może złożyć w tej sprawie skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.


5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
5.1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem
5.2. Sklep internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego Sklepu internetowego.

 

 

 

Dbamy o Twoją prywatność

Sklep korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Zamknij
pixel